Оборудване на STEM среда

Екипът на Photonics вярва, че бъдещето ни зависи от качеството на образованието, което предоставяме на нашите деца. Именно затова ние се работим за една по-качествена образователна система, която да гарантира едно поколение на високо-образовани кадри. 

Нашият екип може да предложи различни уреди, експериментални установки, софтуери и цялостно оборудване за организацията на една максимално ефективна STEM стая, която да служи на учениците по най-добрия за тях начин. 

За Вашите нужди можем да предоставим оборудване в следните направления:

Инженерни науки и програмиране:
 • 3D принтери, писалки и скенери
 • Виртуални дъски
 • Компютърно оборудване
 • Проекторни системи
 • Роботи за програмиране
 • VR оборудване
 • Специализирани софтуери
Физика и астрономия:
 • Телескопи с техника за заснемане на обекти
 • Дигитализирани планетариуми с опция за наблюдение на звездното небе в реално време
 • Експериментални установки - механика, елетричество, оптика
 • Специализирани таблети за измерване на електрически вериги


Завършени проекти:
 1. СТЕМ център на територията на ПГМЕЕ гр. Бургас

Брошура
Aviosim © 2024
Изработка на сайт